Uvod


"Deset tisoč lijev dolga pot se začne z enim korakom."
Kitajski pregovor


Strokovnjaki predvidevajo, da bodo najuspešnejša podjetja do leta 2021 porabila za digitalno trženje kar 75 odstotkov sredstev namenjenih za trženje. Zakaj? Na sl. 1 so podatki o stopnji digitalizacije na svetu.

Stopnja digitalizacije

Sl. 1 digitalni svet 2019

Da povzamemo podatke s slike 1 :

 • Na svetu je 7,676 milijarde prebivalcev, 56 % jih živi v urbanih okoljih,
 • trenutno je 5.11 milijarde uporabnikov mobilnih naprav, kar predstavlja 67% vseh prebivalcev,
 • trenutno je 4.39 milijard uporabnikov interneta kar predstavlja svetovnega prebivalstva,
 • leta 2019, 3,48 milijarde ljudi uporablja družbene medije, kar predstavlja 45% svetovnega prebivalstva,
 • na prenosnih naprav družbene medije uporablja 3,26 milijarde ljudi kar predstavlja 42% svetovnega prebivalstva.

Če pogledamo na katerih napravah ljudje uporabljajo internet Sl. 2 lahko ugotovimo naslednje: Uporaba interneta

Sl.2 uporaba interneta po napravah

 • Internet uporablja 4,388 milijarde oseb, kar predstavlja 57% svetovnega prebivalstva,
 • na prenosnih napravah internet uporablja 3,986 milijarde oseb, oziroma 52% svetovnega prebivalstva.

Očitno vse več ljudi dostopa do interneta prek prenosnih naprav (to še posebej velja za države v razvoju, ki nimajo razvito infrastrukturo kot so optična, telefonska omrežja). Na sl. 3 je prikazan porast deleža prenosnih naprav v skupnem času, ko so ljudje na internetu od leta 2014 naprej. Skoraj polovico od skupnega časa se uporabniki na internet povežejo prek prenosnih naprav (večina pametni telefoni)..

Čas na internetu

Sl. 3 porast uporabe interneta na prenosnih napravah

V povprečju uporabniki interneta porabijo 6 ur in 42 za brskanje po spletu
Kaj pa gledajo uporabniki v teh 6 urah in 42 minutah. Na sl. 4 prikazane najbolj obiskana spletna mesta kot jih rangira SIMILARWEB. Najbolj obiskana spletna mesta

Sl. 4 dvajset najbolj obiskani spletnih mest (SIMLARWEB)

Na prvem mestu je Google, sledita mu YouTube in Facebook. Amazon je na 11 mestu. Tudi na listi od ALEXE sl. 6 sta prva tri mesta ostala enaka, vendar je med prvih 20 pet spletnih mest za e-commerce. Socialna omrežja pa so visoko v obeh seznamih.

Najbolj obiskana spletna mesta

Sl. 5 dvajset najbolj obiskani spletnih mest (ALEXA)

Zgoraj navedena dejstva kažejo da ljudje vse več komunicirajo digitalno, kupujejo proizvode in storitve na spletu, družijo se na socialnih omrežjih. Zato postaja digitalni marketing vse bolj pomemben
Čeprav so cilji poslovanja v realnem in digitalnem svetu enaki moramo upoštevati nekaj elementov, ki jih določa tehnologija. Mogoče je najboljši primer čakanje v vrsti v trgovini, za vstopnice z športni dogodek. V realnem svetu so ljudje pripravljeni čakati sl. 6.

Vrsta v trgovini

Sl. 6 vrsta v trgovini

še posebej če gre za pomemben dogodek kot je recimo nakupu prvih iPhonov sl. 7.

Vrsta za iphone

Sl. 7 Vrsta za iphone 4

Na tisoče Britancev so čakali v vrsti več ur da bi kupili iPhone. To se v spletni trgovini ne more zgoditi.
Raziskave so pokazale da so obiskovalci spletnih mest pripravljeni čakati največ 12 sekund, oziroma da je najbolje da se spletno mesto odpre za manj kot sekundo.
Zasloni ko čakate, da se odpre spletno mesto ne pritegnejo obiskovalce, še posebej če se spletno mesto ne pojavi v manj kot dvanajstih sekundah.
Ta primer kaže, da ne glede da so načela poslovanja enaka v realnem življenju kot na spletu moramo upoštevati razlike, ki nastajajo zaradi tehnologije. Zato če želimo tržiti na spletu potrebujemo dodatna znanja in veščine o čem bo več v nadaljevanju tečaja.
Povezave:

 1. Zanimivi podatki o digitalnem trženju
 2. Statistikao digitalnem trženju
 3. Poročilo o internetu mobilnih omrežjih, socialnih omrežjih Digital 2019