Zgornja Savinjska Dolina

KUL SAŠA povabilo na usposabljana

USPOSABLJANJE  “SAŠA KULINARIČNI MOJSTER”

Večdnevno brezplačno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite usposobiti za delo na področju tradicionalne kulinarike na območju Savinjski šaleške doline. S programom usposabljanja želimo prispevati k dvigu ravni usposobljenosti in nadgrajevanja priprave tradicionalnih jedi s sodobnimi kuharskimi postopki (mehanske, termične), ki so potrebni za zdrav način priprave hrane. Le-ta je tesno povezana s tradicijo in uporabo hrane, pridelane v lokalnem okolju na ekološki način. Več na povezavi:

Program:

»SAŠA KULINARIČNI MOJSTER TRADICIONALNIH JEDI«

Prijavnica na usposabljane

»SAŠA Kulinarični mojster«

USPOSABLJANJE “SAŠA SOMMELIER”

Večdnevno brezplačno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite usposobiti za delo na področju tradicionalne kulinarike na območju Savinjski šaleške doline. Udeleženci programa bodo pridobili znanja o gastronomski dediščini Slovenije, s področja strežbe in kuharstva, ki lahko le skupaj tvorita doživetje v gastronomiji. Več na povezavi:

Program:

»SAŠA GASTRONOMSKI MOJSTER TRADICIONALNIH SLOVENSKIH/LOKALNIH JEDI IN PIJAČ«

Prijavnica na usposabljanje

»SAŠA Sommelier«

Projekt: Kulinarična izobraževanja za mlade za popestritev turistične ponudbe v Savinjsko-šaleški regiji, Akronim: KUL SAŠA (podukrep 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje operacij Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2020).

Planets

Program Razvoja Podeželja EKSRP

Vključeni partnerji:

  • Razvojna agencija Savinjsko-šaleška regije, d. o. o. (vodilni partner in prijavitelj)
  • DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠMARTNO OB PAKI,
  • HLT, montažne gradnje in hoteli, d.o.o..