Zgornja Savinjska Dolina

Pottery Trail

Learn the pottery secrets on an interesting trial along the Zadrečka Valley

Lončarska pot vodi od Nazarij skozi kraje Zadrečke doline. Obiskali boste Žlabor, Kokarje, Potok, Pusto polje in Lačjo vas, kjer je bilo v preteklosti dobro razvito znamenito zadrečko črnolončarstvo. Drugi del poti pelje čez Gorico, z gozdovi poraščeno terciarno teraso med Savinjo in Dreto, kjer so lončarji nekoč kopali glino za svoje izdelke. Še danes dobro vidne jame so arheološki dokumenti tradicionalnega zadrečkega lončarstva.

The pottery trial leads from Nazarije through the places of the Zadrečka valley. You will visit Žlabor, Kokarje, Potok, Pusto polje and Lačja vas, where the famous Zadrečka pottery was well developed in the past. The second part of the trail leads through Gorica, a forested tertiary terrace between Savinja and Dreta, where potters once dug clay for their products. Even today, well-visible caves are archaeological documents of traditional Zadrečka pottery.

Ključne informacije – Lončarska pot

STARTING POINT: Vrbovec Castle, Nazarje (386 m above sea level)
END POINT: Vrbovec Castle, Nazarje (386 m above sea level)
DIFFICULTY: easy marked trial
ALTITUDE DIFFERENCE: highest point Gorica near Lačja vas (400 m above sea level)
TIME: 3 hours
RECOMMENDED EQUIPMENT: hiking boots, hiking poles
FOOD: Restaurant Grad ob sotočju, Ranč Burger Veniše
SIGHTS: Vrbovec Nazarje Castle, Museum of Forestry and Woodworking, Franciscan Monastery Nazarje, Church of the Virgin Mary Kokarje, Church of St. Katarina in Gorica near Lačja vas, Burger Veniše Ranch
ACCOMMODATION: Hotel Burger Veniše, Red Star Hostel

Information

Muzej Vrbovec
Savinjska cesta 4, Nazarje

t: 040 345 630, 03 8939 16 13
e: muzej.vrbovec@siol.net