Predstavitev Starteških usmeritev za vodilno destinacijo Zgornja Savinjska dolina

Marko Slapnik je predstavnikom TIC Zgornje Savinjske doline predstavil predlog Strateških usmeritev za vodilno destinacijo Zgornjo Savinjsko dolino.

V četrtek, 11. 4. 2024, je na Razvojni agenciji SAŠA potekala predstavitev predloga Strategije trajnostnega turizma v Savinjsko-šaleški regiji 2024—2028 (2030), natančneje predstavitev strateških usmeritev za vodilno destinacijo Zgornja Savinjska dolina. Marko Slapnik, ki skupaj z Urško Zgojznik pripravlja Strategijo, je prisotnim predstavnikom TIC predstavil predlog, ki poudarja 5 strateških ciljev, ki izhajajo iz Strategije slovenskega turizma 2022—2028.

Med cilji izpostavlja:

  • usklajeno, usmerjeno komuniciranje (razviti podporni sistem za usklajeno, usmerjeno komuniciranje z namenom zadovoljstva prebivalcev, zaposlnih v turizmu in gostov ter dvig ugleda panoge in zbujanje realnih pričakovanj),
  • kakovostni produkti z višjo dodano vrednostjo (razviti privlačne konkurenčne destinacijske integralne turistične produkte, vzpostaviti in razviti kolektivno blagovno znamko), upoštevanje načel trajnostnega turizma (udejanjanje načel trajnostnega turizma),
  • učinkovito odgovorno trženje lokalnih produktov (razvoj, upravljanje in odgovorno trženje turističnih produktov in storitev s pomočjo sodobnih pristopov),
  • učinkovita organiziranost sodobnega informacijskega turizma – management (razvoj sodobnega organizacijskega modela za učinkovito konzorcijsko upravljanje vodilne destinacije ter vzpostavitev regijskih povezav). 

Pri predstavitvi je poudaril predvsem vprašanje organiziranosti, pri čemer predlaga ustanovitev samostojne pravne osebe (npr. Zavod za turizem ZSD), ustanovitev konzorcija (RA SAŠA, Zavod Savinja, Center Rinka, drugi, TIC-i, Zavodi, društva) ter participativno upravljanje z mrežo info točk. 

Prisotni so podali pripombe, ki se bodo obravnavale v nadaljevanju. 

Sorodne vsebine