Trajnostna mobilnost – izposoja koles in e-polnilnice

Prispevajte k omejevanju energetske porabe,  zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in motečega hrupa. Poženite pedala, naredite nekaj zase in okolje. Skupaj lahko pomembno prispevamo k ohranjanju neokrnjene savinjske narave: ohranimo kakovosten zrak, občutljive ekosisteme in prispevamo h kakovosti bivalnega okolja lokalnih prebivalcev. 

IZPOSOJA KOLES IN E-KOLES:

E-POLNILNICE

MOZIRJE

 • Hotel Golte, Radegunda 58, 3330 Mozirje
 • Supermarket SPAR Mozirje, Cesta na Lepo Njivo 4, 3330 Mozirje

NAZARJE

 • Grad Vrbovec, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje

REČICA OB SAVINJI

 • OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 152, 3332 Rečica ob Savinji
 • Kamp Menina, Varpolje 105, 3332 Rečica ob Savinji
 • Brinečev mlinSpodnja Rečica 65, 3332 Rečica ob Savinji

LJUBNO OB SAVINJI

 • Kegljišče Ljubno, Rore 25, 3333 Ljubno ob Savinji
 • Hotel Planinka Ljubno, Plac 7, 3333 Ljubno ob Savinji
 • Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
 • Davidov hram, Loke 37, 3333 Ljubno ob Savinji
 • Športni center Prodnik, Juvanje 1, 3333 Ljubno ob Savinji. Tri polnilnice. (EKO sklad)
 • Gasilski dom Radmirje, Radmirje 43, 3333 Ljubno ob Savinji. (LAS projekt)

LUČE

 • Guesthouse S, Luče 87, 3334 Luče

GORNJI GRAD

 • GTC Črnivec, Tirosek 73, 3342 Gornji Grad

ŠMARTNO OB PAKI

 • Mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki

ŠOŠTANJ

 • Podjetniški center Pristop, Kajuhova cesta 1, 3325 Šoštanj
 • Muzej usnjarstva, Primorska cesta 6h, 3325 Šoštanj
 • parkirišče Tresimirjev park, Cankarjeva cesta 18, 3325 Šoštanj
 • parkirišče Aškerčeva – Aškerčeva cesta 4, 3325 Šoštanj
 • nasproti slaščičarne Pr¨pek, Kajuhova cesta 5-7, 3325 Šoštanj
 • Dom krajanov Topolšica – Topolšica 81A, 3326 Topolšica

VELENJE

 • Mercator center, Šaleška cesta 1, 3320 Velenje
 • Občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Sorodne vsebine